Stratégia Service Learning na Slovensku

U nás doma

Stratégia Service Learning na Slovensku

13. 01. 2017 10:16

 Tradičné poslanie školy dnes už v mnohom nepostačuje a je potrebné prísť aj s rozšírením možností. Aj preto Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neustále hľadá nové podnety, ako napredovať. Jednou z nich je aj Service learning ako aktívna stratégia učenia a učenia sa, založená na službe v prospech iných. Úspešnú premiéru mala na Slovensku práve v Banskej Bystrici. Marcel Páleš sa viac dozvedel od Alžety Brozmanovej-Gregorovej z Pedagogickej fakulty UMB.

Service learning
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??