Zanedbávanie práce so škôlkarmi

Zanedbávanie práce so škôlkarmi

 Materské školy nie sú len inštitúciami, kde sa deti hrajú, kým sú rodičia v práci. Medzinárodné výskumy ukazujú, že predškolské vzdelávanie má významný vplyv na ďalšiu školskú úspešnosť dieťaťa. Kým učitelia základných, stredných aj vysokých škôl učia aktuálne na diaľku, v materských školách sa postupuje rôzne a nie všade sa prihliada na záujem dieťaťa. Kto rozhoduje o tom, či učiteľky v materských školách zostanú v kontakte s deťmi, povedala Michaele Bendíkovej predsedníčka Rady pre rozvoj materských škôl a riaditeľka materskej školy Profesora Sáru v Banskej Bystrici - Michaela Vargová.

Zanedbávanie práce so škôlkarmi v čase korony