Ohňový stroj ako atrakcia Novej Bane

Ohňový stroj ako atrakcia Novej Bane

 Archeológom sa v Novej Bani podarilo odkryť unikátny nález. Je ním Potterov stroj z 18. storočia, ktorý ako výnimočný objav môže na jednej strane pritiahnuť do mesta nových turistov, na strane druhej zdvihnúť povedomie o baníctve na Slovensku. Na to, ako sa tento vynález objavil na Slovensku, sa Alexander Ernest opýtal riaditeľky Pohronského múzea v Novej Bani Kataríny Konečnej.

Potterov stroj