Deň Ústavy Slovenskej republiky

Deň Ústavy Slovenskej republiky

Rádio Regina Stred

1. september

13:05

My, národ slovenský... týmito slovami, ktoré si prepožičala relácia do názvu, sa začína preambula Ústavy SR. Prečo je ale takýto úvodný text pred znením ústavy potrebný? Prečo je nutná samotná ústava, nestačia „obyčajné“ zákony?

Odpovede poskytnú odborníci na teóriu a filozofiu práva, ústavné a rímske právo z Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Michal Turošík, Kamil Baraník, Andrea Kluknavská a Miroslava Klečková. Tiež sa dozvieme, čo má naša ústava spoločné s antickou Spartou, čo Platón myslel, keď povedal o človeku, že je zoon politikon, a aký vplyv mala Ústava Spojených štátov amerických na tvorbu ústavy mladej ČSR v roku 1920. Vďaka rozhlasovému archívu obohatil autor Michal Várošík pásmo o vzrušujúcu atmosféru zo schvaľovania Ústavy SR, ktorej prijatie 114 poslancami slovenského parlamentu 1. septembra 1992 o 22:26 hodine sprevádzal dlhotrvajúci búrlivý potlesk.

14:05

V premiére v sviatočnom čase uvádzame reláciu z cyklu Hovory z Oravy – Chudoba Oravy.

Orava patrila medzi najchudobnejšie oblasti v Uhorsku a neskôr i v rámci Československa. Bolo to spôsobené najmä nepriaznivými drsnými klimatickými podmienkami. Prevládala tam chladná horská klíma, ktorá nepriaznivo vplývala najmä na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Industrializácia a budovanie železničnej siete na prelome 19. a 20. storočia výrazne neovplyvnili hospodársku situáciu na Orave. Nedostatok pracovných príležitostí, nevhodné podmienky na poľnohospodársku výrobu, hlad. To všetko sa odrazilo v tradičnom odievaní, strave, v ľudových piesňach i obyčajovej kultúre.

15:05

Prvý september bol pre mnohé generácie i prvým školským dňom. Rozhlasové pásmo Od abecedy do vesmíru prináša časozberný pohľad na jeden školský rok žiakov prvého ročníka základnej školy.

Autor Marcel Páleš formou mozaiky rozhovorov, ale aj autentických zvukov nielen zo školského prostredia mapuje prvý školský rok šiestich prvákov – od úvodného slávnostného dňa príchodu do školy, cez jesenný rozbeh, Vianoce, Veľkú noc, školu v prírode až po záverečné dni školského roka. Nechýbajú rodinné zvyky, ale ani zlozvyky žiakov, ich špecifické vlastnosti či názory, rodiace sa priateľstvá aj prvé konflikty, ako aj postupné nenápadné zmeny, ktoré rok prináša. Je to ozaj len jeden z mnohých rokov, ktoré človek strávi v škole? Alebo je výnimočným? Možno už teraz odhadnúť, čím raz prváci budú?

ilu. foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame