Pomocník pre nevidiacich Rudo

Pomocník pre nevidiacich Rudo

 Nevidieť je hendikep, ale v určitom zmysle  môže ísť aj o výhodou, najmä ak ide o pomôcky pre nevidiacich, ktoré vyvíjajú na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tie má možnosť priamo testovať a zdokonaľovať doktor Milan Hudec, ktorý  pracuje na univerzite od roku 1997. Ako vedecký pracovník a zároveň nevidiaci sa najprv podieľal na propagovaní integrácie nevidiacich na základných a stredných školách a postupne sa zapojil aj do vývoja kompenzačnej techniky pre nevidiacich. Osobná i profesionálna skúsenosť ho napokon priviedli k myšlienke vyvinúť a testovať počítačový systém, ktorý má významne uľahčiť praktický život nevidiacich.
Janke Mesiarikovej o fungovaní tohto moderného pomocníka pre nevidiacich, familiárne nazývaného Rudo, jeho autor Milan Hudec ochotne porozprával.“

Rudo pomocnik pre nevidiacich Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame